Vianočné posedenie

Posted on

Tradičné vianočné posedenie sa tento rok nieslo v duchu premietania diapozitívov. Zaspomínali sme na analógové časy, keď mnohí z nás fotografovali na klasické diapozitívy.
V improvizovanom fotoateliéri vznikli zaujímavé portréty.

Foto: Ivan Vodila