Ocenenia pre fotoklub

Posted on

27. októbra sa konalo slávnostné vyhodnotenie 51. ročníka celoslovenskej súťaže AMFO 2023. Je to najväčšie podujatie určené pre amatérskych fotografov. Vyhodnotenie sa konalo pod záštitou Národného osvetového centra a Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice.
Veľkou cťou pre náš fotoklub boli tri ocenenia:
– ocenenie pre Fotoklub Karola Plicku Martin pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku
– ocenenie pre Jána Láclavíka, dlhoročného a najstaršieho člena fotoklubu
– ocenenie pre Juraja Antala, čestného predsedu fotoklubu, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Foto: Ivan Vodila, Juraj Antal