Alexander Smirnov

„Nepovažujem sa za fotografa. Fotografiou sa len pokúšam podeliť o zážitky a pocity s priateľmi.“