Výstava Gusta Hegedüša v Revúcej

Posted on

Výstavu fotografií Gustáva Hegedüša s básňami Ondreja Nagaja V LESE uviedlo mesto Revúca v historickej  budove Prvého slovenského gymnázia od 25. septembra do 23. októbra 2020. S ohľadom  na pandemické  obmedzenia, vernisáž, komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Jankou Kollárikovou a dialóg so spisovateľom prebiehali v troch priestoroch, ktorými sa  návštevníci presúvali. Výstavné priestory poskytli mimoriadne možnosti na inštaláciu v priestore podkrovia v symbióze  s genius loci tohto miesta.

 

Foto: Gusto Hegedüš