Výstava Fotografia 2020

Posted on

V tomto šedivom čase, ktorý prežívame nielen teraz na konci jesene, sme sa
snažili pripraviť kolekciu fotografií chystajúcu sa rozjasniť Vašu myseľ
pohľadom na nevšedné okamžiky zachytené závierkou fotoaparátu a prenesené
na fotografický papier. Aj keď výstava nie žánrovo výrazne ohraničená
predsa sme sa zamerali predovšetkým na naše silné a obľúbené témy, v
ktorých naši členovia vynikajú. A tak v tohtoročnej kolekcii predstavujeme
obrazy nám dostupnej prírody, dýchajúce tvarmi, farbami a jedinečnou
atmosférou, neuveriteľné detaily a zátišia, pútavé zábery z mikrosveta,
výjavy maľované neobyčajnou hrou svetiel a tieňov, nedotknutú nočnú
krajinu, ale aj zmenenú výtvormi človeka.