Vianočné posedenie

Posted on

Naše posledné tohtoročné stretnutie patrilo, podobne ako v minulých rokoch, tradičnému vianočnému posedeniu.

Foto: Ivan Vodila